Eesti Meestelaulu Selts, keda esindas juhatuse esimees Jaan Ots, volikirja alusel tegutsev tuletoimkonna vanem Peet Paurson ja Oleg Salundo ning Adograaf OÜ, keda esindas Ado Tuuga, sõlmisid 17.03.1999.a. koostöölepingu. Lepingu eesmärgiks oli tagada XXIII üldlaulupeo ja XVI üldtantsupeo tule Tartust Tallinnasse toomise finantseerimine.
Eesmärgi saavutamiseks volitas EMLS lepinguga Adograaf-i organiseerima sponsor- ja reklaami müüki tule teekonna raames toimuvatel üritustel. Osalised leppisid kokku, et kohustuvad arendama igakülgset koostööd ning tegema lepingus tähendatud töid ja toiminguid.

[nggallery id=4]

Tuletoomise ajaloost

1969 Esimest korda toodi laulupeotuli Tartust Tallinnasse 1969. aasta juubelilaulupeo eel. I üldlaulupeo mälestuskivi juures süttinud tuli toimetati kahe nädala jooksul läbi kõigi toonaste rajoonikeskuste Tallinnasse. Järgnevatel laulupidudel oli tuli rakendatud sageli poliitikavankri ette – süüdati ta kas Tõnismäel või Maarjamäel ja viidi mõnikord lauluväljakule isegi soomustransportööriga.

1990 Uus aeg algas 1990. aastal. XXI üldlaulupeo tule Tallinnasse toimetamise võttis enda kanda vastasutatud Eesti Meestelaulu Selts. Tuli toodi hobustega Tartust Jõgeva, Järva-Jaani, Jäneda ja Lagedi kaudu Tallinnasse ning läbis nii kokku 195 kilomeetrit.

1994 XXII üldlaulupeo tuli rändas 1994. aastal hobuvankris Tartust Tallinnasse Elva, Pikasilla, Viljandi, Karksi, Pärnu, Vändra, Kehtna ja Rapla kaudu, läbides 430 kilomeetrit.

1999 1999. aasta peotuli läbis teel Tartust Tallinnasse XXIII laulupeole 450 kilomeetrit ning jõudis esmakordselt ka veeteele. Tuletee kulges Tartust Palamuse, Torma ja Avinurme kaudu Lohusuule, kust tõrvik liikus piirivalvekaatril Peipsi järve ja Narva jõge pidi piirilinna Narvasse. Edasi kulgeti hobuvankritel läbi Sinimägede, Toila, Rakvere, Võsu ja Kuusalu taas Tallinnasse.

2004 Ka 2004. aasta XXIV üldlaulupeo tuld viis pealinna auväärselt Eesti Meestelaulu Selts. Hobuvoor liikus Tartust Nõo, Kanepi, Põlva, Räpina ja Võru kaudu Munamäele ning läbi Urvaste Valgasse. Peatus tehti ka ajaloolises Paju lahingupaigas. Eesti lõunapiirilt sõidutati peotuli Tallinnasse autoga.

2009 Tartust veeteid mööda liikumist alustav laulupeotuli ühines 27. juunil Pärnus tantsupeotulega ning jõudis 2. juuliks laulu- ja tantsupeo «Ühes Hingamine» avamiseks Tallinna. Kokku ootas laulu- ja tantsupeo tuld üle 900 kilomeetri pikkune teekond.

Kujundas Ado Tuuga

 

Lisa kommentaar

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.